ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 051-32294301 تماس حاصل نموده یا به آدرس مشهد ، ميدان راه آهن ، بين کامياب 24 ( خ بيهقي ) و کامياب 26 (خ بحجت ) مراجعه نمایید.